1Toan0/304
2Pkclear0/302
3LinhKute0/300
4Sabo0/300
5KhongTuoi0/300
6MuiMit0/300
7Anh20/300
8XoxHaixoX0/300
9TieuQuy0/300
10OngIS0/299

Sử dụng những loại vũ khí khác nhau như Gươm, Búa hay Giáo

 • Thuộc tính:Hỏa
 • Cự ly công:Cận chiến
 • Vũ khí:Kiếm
 • Đặc điểm:

  Công cao, HP cao, sở trường duy trì tác chiến tiêu hao.

Pháp Sư có thể dùng các phép thuật để tấn công kẻ thù

 • Thuộc tính:Thổ
 • Cự ly công:Xa
 • Vũ khí:Linh nhẫn
 • Đặc điểm:

  Bạo kích cao, né cao, sở trường bộc phát sát thương cận thân.

Năng lượng của Tiên nữ có thể hỗ trợ phép thuật như tăng sức chống đỡ, tăng sức mạnh hay phục hồi sức khỏe và họ có thể triệu hồi các quái thú

 • Thuộc tính:Thủy
 • Cự ly công:Xa
 • Vũ khí:Cung, Nỏ
 • Đặc điểm:

  Trúng cao, thủ cao, sở trường kiểm soát chiến trường và sinh tồn.

Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng