Hỗ Trợ Đang Online
[Đóng lại]
Ghi luôn nội dung mà bạn cần hỗ trợ! Để Hỗ trợ có thể trả lời lại bạn nhanh nhất!
Lưu ý: Smod và Mod là người chơi Game, họ chỉ hỗ trợ giải đáp thắc mắc, cách chơi Game.
Không được cung cấp thông tin nhạy cảm cho Mod như mật khẩu,... cũng như không yêu cầu Mod làm trung gian giao dịch.
Kỹ thuật chính
Phòng Sự kiện in game
Hỗ trợ Giao Dịch
Điều Hành Diễn đàn
Kỹ thuật trực
Giới thiệu Sự kiện
Mật vụ Hoàng Kim
Điều Phối viên
>