Trang chủ > Sự Kiện > Event ingame máy chủ LORENCIA

Event ingame máy chủ LORENCIA

13-04-2021

Thông Tin Sự kiện Ingame máy chủ LORENCIA

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 4 tiếng / 1 lần
00:00 04:00 08:00
12:00 16:00 20:00
Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày
Boss Kundun 2-3 24:00 / 1 lần Đồ Thần – Item Cấp Cao Hằng ngày ( Kalima 6 – 7)
Sky Event
(NEW)
2-3 07:00 13:00 19:00 Đồ Thần – Item Cấp Cao Hàng ngày ( NPC Hoa Tiên Devias)
Hỗn Nguyên Lâu 2-3 4 tiếng / lần bắt đầu 01:00 Đồ Thần – Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP) 2-3 2 tiếng 1 lần bắt đầu 0:00 Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 500 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Lâu Đài Máu (PC VIP) 2-3-4 00:25 04:25 08:25  14:25 16:25 18:25
20:25 22:25
Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Tổ Đội Săn Ngọc
(NEW)
20
21:05 Các Loại Ngọc
Thứ 7 – Chủ nhật
Stadium
Boss Quỷ Vương
(NEW)
20
10:30 14:30 19:30
Item EXC Hàng Ngày
Map Stadium tạo độ 63:116
Event Medusa
(NEW)
3-4 09:45 14:45 21:45 Item EXC Hằng ngày
Map SwamOfPlace
Blue Event 2-3 08:40 13:40
16:40 20:40
Các Loại Ngọc Hàng ngày
Lostower 0Lorenica (Tọa độ 184:102)
Summer Event 2-3 03:40 06:40 10:40
15:40 18:40 23:40
Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lostower 0Lorenica (Tọa độ 184:102)
Siêu Boss
(NEW)
1 10:30 16:30  20:30 Item EXC Hàng Ngày
NPC SieuBoss Lorencia (137:132)
Đại Chiến Lorencia
(NEW)
1  6:05 11:05 17:05 20:05 Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lorencia hướng 3h ( 107 : 178)
Medusa
(NEW)
2-3 24:00 hồi sinh từ khi chết Item Exl Cao Cấp Hàng ngày
Raklion Event 1 07:30 11:30
17:30 23:30
Item Exl Cao Cấp Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện All Cả ngày Item Exl Cao Cấp Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 06:05-11:05-17:05-20:05 Exp x2 Hàng ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Chủ Nhật