Trang chủ > Tin Tức > Thông Báo Season6.3 > Lộ trình phát triển máy chủ LORENCIA

Lộ trình phát triển máy chủ LORENCIA

07-04-2021

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ LORENCIA

Lưu ý : Master 10 ngày BQT sẽ mở 100 điểm cho đến max 400 điểm 

Thông tin cần biết